„Фермер Експо Раковски“ раздаде награди в знак на благодарност

Основният двигател на агро изложението „Фермер Експо Раковски“, сдружението на производители „Фермерско мляко“ стана на 6 години. В навечерието на своята годишнина организаторите продължиха традицията…


Гимназисти на професионално посещение в Индустриалната зона

По инициатива на МКБПМН към община Раковски учениците от специалност „Електромонтьор“ при ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски посетиха клона на „АББ“ България в Индустриалната…


Стартира проектът за безплатен интернет в Раковски с пари от Брюксел

Раковски е сред пловдивските общини, които ще получат ваучери за безплатен интернет. Финансирането е в размер 15 000 евро, информират от Министерството на транспорта, информационните технологии…


Обяви

Втори срок на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.033 – „МИГ Раковски 4.2 Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“


Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстванеBG06RDNP001-19.084„МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“