180 години – Светско училище в гр.Брезово

Първото светско училище в Брезово е създадено през 1837г. в двора на старата брезовска църква. По неофициални данни това е третото светско училище в страната. Сградата е на два етажа с четири класни стаи и учителска стая.

Васил Левски, след като е основал революционен комитет в Брезово, неведнъж е идвал в училището. В старата учителска стая комитетът е провеждал своите заседания. Там Апостолът не веднъж се е срещал и водил разговори за бъдещата революция с учителите Ганчо Попниколов, който по-късно е делегат и на събранието в Оборище, Хаджи Серафим и още много други видни представители на учителството и интелигенцията в тогавашното Абрашларе. 

Сред първите учители са Стойко Миневски и Манол Вълев. Много скоро малката училищна сграда се оказала недостатъчна за големия брой ученици. Затова през 1889г. брезовци построяват втора училищна сграда — на 2 етажа с 8 класни стаи, а през 1927г.— още по голяма и масивна сграда с библиотека и физкултурен салон, в която се помещавало и средно земеделско училище.