2 май, 2024 г. ще бъде неучебен за всички ученици в страната

Съгласно Заповед № РД09-1005/19.04.2024г. на МОН денят 2 май 2024 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици от страната.
Считано от 01.05.2024г. до 06.05.2024г. вкл. дните са неучебни за всички ученици. Учебните занятия ще продължат от 7 май 2024г. по същия ред.