април 2016


Обучение и заетост за безработни

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- ГР.РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 1 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА…


Внимание Работодатели

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“- РАКОВСКИ  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО КОМПОНЕНТ 2 ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА…

Дирекция „Бюро по Труда“  град Раковски  проведе първата за 2016 година специализирана трудова борса

На 21 април 2016 година по програма и инициатива на Дирекция „Бюро по труда“ град Раковски беше организирана и проведена първата специализирана трудова борса за…


Община Раковски с двама заместник-председатели в Националното Сдружение на Общините на Република България (НСОРБ)

Общинските съветници от Община Раковски Мария Гиева и Рангел Матански бяха избрани за заместник председатели на постоянни комисии на Националното сдружение на общините на Република…


Среща-консултация на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Приключи процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Сред изключително голям интерес и присъствие премина процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Всички предложения от присъстващите по време на…


ДА ПОДАРИМ УСМИВКА ЗА ВЕЛИКДЕН

Благотворителна кампания от Раковски през Атина до Велико Търново Албена Иванчева от гр.Раковски, която в момента живее в Атина организира благотворителна кампания за деца от…