март 2018


Отзвук от срещата на тема „Инструменти за развитие на местните инициативни групи, местните общности и територии“

Мария Гиева и Веселина Канева от МИГ Раковски взеха участие в среща на тема „Инструменти за развитие на местните инициативни групи, местните общности и територии“….
Свободно работно място за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

      ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg   ОБЯВА     свободно  работно място за длъжността „СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК“ в  Център  за настаняване от семеен…