април 2018

Доброволци в помощ на провеждането на ХІІІ Фестивал на Белия Щъркел в с. Белозем с подкрепата на TimeHeroes Микрофонд

Доброволческата мисия на Зелени Балкани, която ще се състои на  19 май  е в подкрепа на организаторите за провеждането на ХІІІ Фестивал на Белия щъркел в Европейското…


ОУ „Христо Ботев“ зае 7-мо място по проектно предложение

На 24.04. бяха обявени резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ на програма Еразъм+. Проектното предложение на…