юни 2018

Обявление

С цел предотвратяване на инциденти, съгласно чл.19 ал.1, т.3 от Наредба №1/10.03.1993 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, от дата 14.07.2018г. ще започне  отсичане и премахване…Младен Шишков за спортния празник:“Спортът е важна и трябва да остане неразделна част от ежедневието ни“

Това каза по време на награждаването в 11-то  поредно издание на  спортния празник народния представител. „Днес имах честта и удоволствието да наградя част от победителите…


Скок в учителските заплати! Подписан е новият колективен трудов договор

  Това съобщи народния представител Младен Шишков,той допълни,че министерството на образованието и социалните му партньори подписаха новия колективен трудов договор,който има за цел да разпише…
МИГ Раковски, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.022 „МИГ Раковски – МП02/ИП1 – Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

      Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 1: „Социално-икономическа…