юли 2018


Подменят кухненското оборудване на социалната трапезария в Раковски

Изцяло ново оборудване за кухнята, обслужваща включените в програмата Домашен социален патронаж ще бъде доставено и монтирано по проект на община Раковски. Ръководството на Община…МИГ „Раковски“ с финансовата подкрепа на ПРСР обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.2 от СВОМР

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване I.Наименование на мярката Мярка 4.2 МИГ…