март 2019


„Благоустрояване и превенция“ продължава да чупи рекорди в ремонта на улици

Екипът на общинското предприятие „Благоустрояване и превенция“  работи на 4 улици едновременно  в Раковски с обща дължина около 2 километра. В момента се асфалтират с…


Първи срок на прием по процедура № BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” ОБЯВА Местна Инициативна Група – Раковски кани желаещите да представят проектни предложения…Младшите посланици на Европейския парламент от Раковски тръгват на обиколка из училищата в Общината

Учениците от ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски – младши посланици на Европейския парламент, проведоха среща със седмокласниците от ОУ „Христо Ботев“ – град Раковски….


Кметът Павел Гуджеров събра младия елит на Раковски в Младежки общински съвет

Младежки общински съвет/МОС/ гр.Раковски е форма на младежко участие на младите хора в обществения живот. Той е неформална група от млади хора, обединени на доброволен…Нов социален проект на община Раковски „Патронажна грижа“ ще обгрижва възрастните хора в нужда по домовете

Община Раковски кандидатства за нова социално-здравна услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания “ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към…