август 2019

Жителите на Раковски, Шишманци и съседните села Белозем, Болярино и Чалъкови излязоха на протест, не искат повече пожари в депото

  Павел Гуджеров: “Заводът за отпадъци или трябва да работи безопасно или да спре да работи „   Расте недоволството сред жителите на Раковски и  …


Павел Гуджеров получи безапелационна подкрепа за нов кметски мандат

Кметът на Раковски и административен секретар на ПП ГЕРБ-област Пловдив получи безапелационната подкрепа на съпартийците си от ГЕРБ за втори кметски мандат. Раковските членове на…СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ ОБЯВЯВА Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.174 „МИГ Раковски 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено…