август 2020

„Местна инициативна група Раковски“ с четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 31.08.2020 г., в деня на 127 годишнината от обявяването на с. Стряма за селище с Указ № 168 от 31.08.1893 г. на Народното събрание…


ПРОЕКТ Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован Договор № 25-00-84/13.12.2019г. за Проект № НПМ-023-П2-ТО4/2019

Проект „Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован“  реализира дейности насочени към развитие на ключови умения и компетенции на млади хора на възраст 15-29 години….


„Местна инициативна група Раковски“ вече с трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 20.08.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иванка Комитова – Председател на НЧ „Св. Св….


„Местна инициативна група Раковски“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 18.8.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Генчо Тодоров – Председател на НЧ „Просвета –…