март 2021

ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

През месец септември 2020 г. Националната агенция „Еразъм+“ в България съобщи, че проект YOUNG FARMERS – Rural Entrepreneurship Leveraging Advanced training for Young farmers /сътрудничество…