август 2021


Участие на МИГ Раковски в транснационална партньорска среща, проведена на територията на МИГ Напока Поролисум, Клуж, Румъния

Група от представители на МИГ Раковски – членове на екипа, членове на колективния и управителния орган, както и участници в проектните дейности, взе участие в…