октомври 2022

Участие на МИГ Раковски в транснационално партньорско събитие, проведено на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин

  Представители на МИГ Раковски – членове на екипа, членове на колективния и управителния орган, както и участници в проектните дейности, взеха участие в организираното…


Пилотни сесии за европейски инициативи, управление на износа и стратегии за конкурентноспособност за млади фермери в Пловдив

6 октомври 2022 г., Пловдив, България. В Аграрния университет в Пловдив Агенцията за икономическо развитие – Костинброд, Националната асоциация на младите фермери в България и…


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ХРАНИ В ЯМБОЛ

      Екипът на МИГ Раковски взе участие в изложение на продукти от териториите на местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за водено от общностите…