декември 2022

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНИ ХРАНИ В РУСЕ

      Екипът на МИГ Раковски взе участие в изложение на продукти от териториите на местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за водено от общностите…