януари 2023

ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2022 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

  В началото на 2023 година, екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2022 г. – продължи успешното изпълнение на…


Първи подписан договор за 2023 година по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

  Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Евдокия Желязкова – управител на „ЕВА РОСТ“ ЕООД подписаха първия…


„КОНПАКС“ ЕООД и „Местна инициативна група Раковски“ подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

    Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Гено Делгянски – управител на „КОНПАКС“ ЕООД подписаха договор…


Четвърти подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

      Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Веселин Лачев – управител на „ВЕСТИИЙЛ“ ЕООД подписаха…


Подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

    Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Борислав Чепишев – управител на „Фотостудио Спектър“ ООД подписаха…


Подписан договор по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местна развитие на „Местна инициативна група Раковски“

    Председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Георги Ружин – управител на „Джи – График“ ЕООД…