януари 2024


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ УДЪЛЖАВА ПЪРВИ СРОК НА ПРИЕМ ПО Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.804 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Раковски

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ“ УДЪЛЖАВА ПЪРВИ СРОК НА ПРИЕМ ПО Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.804 „МИГ Раковски 6.4 Инвестиции в подкрепа…ОПБП не спира дейност въпреки минусовите температури

Въпреки студеното време ОПБП продължават работата по благоустрояването на общината. Директорът Петър Антонов сподели, че към настоящия момент екипи работят на улиците “Позитано”, “Чудомир”, “Орел”…
Учениците от област Пловдив ще преминат в обучение от разстояние в електронна среда

Oт понеделник (29.01.2024г.) до петък (02.02.2024г) с оглед ограничаване на разпространението на епидемията от грип, съгласно препоръката за преустановяване на присъствения образователен процес на Областния…


45 години община Раковски

На днешния ден – 26 януари през 1979 год. влиза в сила Указ № 2995 от 26.11.1978 г., с който на практика е създадена Община…БЕЛОЗЕМ: Кметство Белозем и НЧ “ Просвета 1909” обявяват конкурс за най-добро домашно вино реколта – 2023

Конкурс по случай празника “Трифон Зарезан” за най-добро домашно вино реколта – 2023 г. ще се проведе в Белозем. Винопроизводителите, които желаят да участват трябва…