21 март- Световен ден на социалната работа

Датата 21 март е световен ден на социалната работа. Всички социални работници, психолози, социални педагози, логопеди, трудови наставници и всички, които с ежедневния си труд помагат на деца и семейства в нужда, на хора с увреждания, на хора, които срещат трудности да се справят с предизвикателствата на ежедневието си, на изпадналите в криза, на възрастните и самотни хора могат да се чувстват поздравени със Световния ден на социалната работа.  Социалната работа е важна за живота на хората, на които имат нужда от помощ. Тя е особено значима сега, когато всички хора се сблъскват с нестабилност и различни предизвикателства