38 200 лв.от общинската хазна са заделени за нуждите на село Шишманци

38 200 лв.от общинската хазна са заделени за нуждите на село Шишманци.Това съобщи кметът Костадин Иванов.Той поясни за какво ще бъдат използвани като даде пълна разбивка на разходите в интернет страницата на селото.

На първо място се посочва довършването на отводнителната канафка ,което ще струва 20 000лв.За Палцова косачка са отделени  6000лв, а 200лв. ще отидат за закупаване и поддръжка на видеонаблюдение.Като последна точка е посочена сумата от 5000лв.,която ще бъде използвана за напарава на сенник над  входа на читалището.

Кметът Иванов, също изказа благодарности към общинските съветници, които са подкрепили тези искания и добави ,че това са само „част от нещата,които предстоят да се направят в село Шишманци“.