45 години община Раковски

На днешния ден – 26 януари през 1979 год. влиза в сила Указ № 2995 от 26.11.1978 г., с който на практика е създадена Община Раковски. Център на общината е град Раковски (26 916 души) формиран от кварталите Секирово, Генерал Николаево и Парчевич.

Общината включва и селата: Белозем (3818 души) с кмет Виолета Петрова;

Стряма (3215 души) с кмет Васил Черпелийски;

Чалъкови (1965 души) с кмет Димитър Николов;

Шишманци (997 души) с кмет Александър Атанасов;

Момино село (797 души) с кмет Никола Стоянов;

 и Болярино (396 души) с кмет Стефка Милиева.

От създаването си община Раковски е ръководена от:

1. Слав Станков, 1966 – 1971 г.

2. Иван Балабанов, 1971 – 1977 г.

3. Петър Кисьов, 1977 – 1979 г.

4. Ченко Терзийски, 1979 – 1981 г.

5. Иван Лачев, 1981 – 1987, 1990, 1995 – 1999 г.

6. Иван Анадъмски, 1987 – 1990 г.

7. Йовко Патазов, 1990 – 1991 г.

8. Петър Карпаров, 1991 – 1995 г.

9. Франц Коков, 1999 – 2008 г. †

10. Стойо Фитнев. 2008 – 2009 г. (ВрИД Кмет)

11. Иван Антонов, 2009 – 2015 г.

От 2015 година общината неизменно е ръководена от Павел Гуджеров.

Община Раковски граничи на юг с община Садово, на запад и югозапад с община Марица, на запад и северозапад с община Калояново, на север и североизток с община Брезово ,на изток с община Братя Даскалови (област Стара Загора).

През последните десетилетия в град Раковски и селищата в общината се развиха много фирми от областта на хранително-вкусова, дървообработваща и химическа индустрии с водещи национално-утвърдени компании. Направи се изключително много за благоустрояването на общината във всички възможни сфери. 

Днес община Раковски е определяна като прекрасно място живот, със значителен брой работни места, все по-добра инфраструктура, 5 основни училища, девет детски градини, две гимназии.