6 млн. лева очаква да събере община Раковски за 2018

Това стана ясно на общественото обсъждане на проекто-бюджета за очакваните приходи от местни взимания, данъци и такси на общината за 2018г.

Зам. кмета Татяна Бакова обясни , че очакваният местен приход включва собствените приходи на общината в това число имуществени данъчни и неданъчни постъпления, общата изравнителна субсидия, средствата за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи.

В разходната част на бюджетната рамка малка част от средствата са разпределени за дофинансиране на държавни дейности като сумата е около 270 000лв.

По-голямата част парични постъпления общината е предвидила за местни дейности. Милион и половина ще бъдат предоставени за издръжката на ОП“Благоустрояване и превенция“ в това число за закупуване на машини и съоръжения, поддръжка , текущи и основни ремонти на пътната инфраструктура както в Раковски така и в останалите населени места в общината.

На срещата стана ясно, че близо 6 милионният дълг, с който Павел Гуджеров наследи кметския стол, само за 2 години от началото на мандата му е успял да го стопи до 450 000 лв. В тази връзка зам. кмета Бакова съобщи , че община Раковски възнамерява да поеме нов дългосрочен инвестиционен дълг на стойност 3 млн. лева с 10 годишен срок на погасяване. От общината вече са изпратили запитвания към 7 банки, за да се изберат най-добрите условия относно тегленето на кредита.
Средствата от него ще бъдат използвани целево за изграждане и асфалтиране на улиците „Плевен“,“ Филип Тотю“, „Патриарх Евтимий“, „Капитан Райчо“ и „6-ти септември“, строителство на пристройка и физкултурен салон към ДГ“Щастливо детство“ и реконструкцията на площад „България“ в кв.Ген.Николаево.