Асфалтират две знакови улици в Раковски

В продължение на последователната си и целенасочена политика за подобряване на пътната инфраструктура и в изпълнение на Инвестиционната програма 2017 свързана с ремонт и асфалтиране на пътната инфраструктура в града и населените места, Община Раковски  стартира дейности по асфалтиране на две знакови улици в града.

В ход е цялостното асфалтиране на нови  2 улици в Раковски . Ремонтните  дейности стартират на улиците „Райко Даскалов“ и „Христо Ботев“. Двете улици са важни пътни артерии в града. С възстановяването на улица „Райко Даскалов“ се затваря околовръстния пръстен, а улица „Христо Ботев“ е една от най-невралгичните точки в града.

В момента се полага първият слой асфалт, след като бе изградена изцяло нова основа на пътя.

Кметът на Раковски Павел Гуджеров инспектира обекта в присъствието на и главния инженер на общината.

В рамките на проекта се изграждат нови тротоари и бордюри, извършва се подмяна на дъждоприемните шахти и включване водосточните тръби от сградите в канализацията.

Средствата, с които се извършват строително-монтажните дейности са отпуснати от Министерството на финансите, с постановление № 363 на Министерски съвет от 16 декември 2016 г. Общата дължина на двете пътни артерии, които ще бъдат ремонтирани и асфалтирани е над 2,3 километра, а средствата предвидени за това около 1 700 000 лева.

Асфалтовото покритие ще отговаря на всички европейски стандарти и БДС, като ще бъде двупластово. Към момента започнати са изкопните дейности, предстои профилиране на земното легло.
„Реализирането на този проект както и започването на работа на общинското предприятие ще даде сериозен тласък на благоустрояването на уличната инфраструктура на града и общината като цяло”, разясни кметът на Общината Гуджеров.

От двете страни на улиците ще бъдат положени и нови бордюри, като към всички съществуващи гаражи ще бъде оформен подход от бетонова настилка, а преходите към жилищните входове с пешеходен тротоар.

Реконструкцията на предвидените участъци от пътната мрежа на град Раковски ще се осъществи при напълно ограничение на движението по тях и осигуряване на обходни маршрути.

От Общинската администрация призовават жителите на Раковски да появят  търпение и разбиране  относно причиненото неудобство от ремонтните дейности, което затруднява  свободното придвиждане на граждани.

„Работи се с усилено и ако времето позволява, се надявам да приключим още преди месец Октомври“, коментира кметът на Община Раковски Павел Гуджеров.