Белгийски фермери обменят опит за втори път с българска организация на млекопроизводители

   Над тридесет фермери,  ветеринарни лекари и представители на застрахователи в сектора на земеделието от Белгия обмениха опит с  организация на млекопроизводители от България – „Фермерско мляко“. Явно проведената през 2015г. първа среща е била интересна за белгийските колеги и година по-късно те  за втори път са в България. Основните теми на разговор бяха заболяването Нодуларен дерматит – начините за разпространение и ефектите върху говедовъдния сектор в България, състоянието на млечния пазар в двете държави и продължаващите сътресения, ефекта от предприетите до момента действия на национално и европейско ниво и начините за изход от кризата. Сдружаването и достъпа до пазара с преработени млечни продукти се оказаха „спасителните пояси“ за фермерите и в двете държави по обща оценка на участниците. Гостите проявиха специален интерес към семейното стопанство на фамилията Матански след като разбраха, че хора от четири поколения малко или много са ангажирани в дейността му. За съжаление заради заболяването и забраната за посещение на ферми им бе презентирано единствено видео за семейното стопанство и лицата „отговорни“ за съществуването му. С голяма радост бяха приети представените за дегустация млечни продукти от младите попълнения на фамилията – Габриела Матанска на 6 години и Надежда Матанска на 7 години, които с голямо желание  помoгнаха при посещението на групата. „Самата дегустация на фермерски млечни продукти, произведени от членове на „Фермерско мляко“, постави финала на посещението, като отзивите за вкуса и качеството им бяха изцяло положителни“, сподели Рангел Матански – Управител на „Фермерско мляко“.