БЕЛОЗЕМ: Почетен знак на община Раковски за Матей Нейков Марков

На 19.01.2024 г. Председателят на общински съвет – Раковски Мария Гиева връчи почетен знак на Матей Нейков Марков за изключителни заслуги за развитието на Община Раковски по предложение на общинския съветник от Белозем Генчо Тодоров Тодоров. 
Матей Марков, днес е най-възрастният жител в селото, роден е в Белозем на 10.08.1926 г. в семейство, което е взело дейно участие в живота Белозем.
Баща му Нейко Марков Петров е заместник-кмет в началото на 20-те години и кмет в периода 1931 г. – 1934 г. и един от основателите на Отечествения фронт заедно с най-големия си син Иван Марков.
В началото на 70-те години Матей Марков е подтикнат от видния български историк Христо Йонков да напише история на село Белозем, като изцяло посвещава времето си на проучвателната дейност и прави интересни открития за селото. С помощта на племенницата му Евдокия Пенкова, обхватът на книгата е разширен, включени са сведения от публикации от началото на нашия век, привлечени са и други сътрудници. Трудът на Матей Марков и на останалите съпричастни е безвъзмезден. Книгата „Белоземски хроники”, издадена през 2020 г., е ценно свидетелство за историята на едно от най-големите села в България от древни времена до наши дни и е пример за икономически инициативи, за интензивен културен и просветен живот. Творческия му труд се отличава с богато художествено оформление.