Бюро по труда, гр. Раковски обявява подбор за 1 работно място на позиция „младши специалист, младежки медиатор“

„Бюро по труда” Раковски обявява подбор за 1 работно място по НП „Активиране на неактивни лица” на позиция „младши специалист, младежки медиатор” с място на работа Община Раковски.

Изискванията към кандидатите са:
• Да е безработно лице, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда”;
• Образователна степен – придобито висше образование;
• Възраст – до 35 г.;
• Специалности на висшето образование: педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки;
• Минимален изискуем професионален опит – не се изисква;
• Компютърни умения за работа с ОС Windows и MS Office.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (по образец);
2. Автобиография;
3. Копие на документ за завършено образование, специалност, квалификация;
4. Декларация относно чл. 107а от КТ;
5. Копия на други документи – ако има такива: за компютърни умения, за владеене на език; за удостоверяване на трудов стаж (трудова книжка) и т.н.
Документите се подават от 08.02.2018г. до 23.02.2018г. в ДБТ Раковски на ул. „Г. С. Раковски” 108а, ет. 4, стая 9.
Подборът се извършва по документи (от ДБТ Раковски) и чрез събеседване (от Община Раковски).

Допълнителна информация за Програмата и условията за кандидатстване може да получите в ДБТ Раковски, ул. „Г. С. Раковски” 108а, ет. 4. стая 9, тел. 03151/46-93 (Мария Домовчийска, мл. Експерт).