Интервюта


Веселин Делипетров: Искам децата в община Раковски да растат достойни граждани, с които не само ние , а и България да се гордее

Визитка: Веселин Делипетров на 28 години в гр. Раковски. Основното си образование завършва в Основно училище „Христо Ботев“, а средното образование в ПГ „Петър Парчевич“…