Обяви

Свободно работно място за длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

      ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ п.к 4150 пл. България, тел. 03151/2260. факс: 031512361, e-mail: oa@rakovski.bg   ОБЯВА     свободно  работно място за длъжността „СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК“ в  Център  за настаняване от семеен…


ОТ 28.03.2018 Г. ДО 04.05.2018 Г. СТАРТИРА ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 28.03.2018 Г. ДО 04.05.2018 Г. СТАРТИРА ТРАНШ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПАКЕТИ”  ОТ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ПОДПОМАГАНЕ…


„ЖИВОТЪТ НА ЕДИН ЩЪРКЕЛ“

Детско онлайн списание „Щъркел“, ОУ „Гео Милев“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“от  европейското село на Белия щъркел – с. Белозем и Федерация на природозащитни сдружения  „Зелени Балкани“…


Бюро по труда, гр. Раковски обявява подбор за 1 работно място на позиция „младши специалист, младежки медиатор“

„Бюро по труда” Раковски обявява подбор за 1 работно място по НП „Активиране на неактивни лица” на позиция „младши специалист, младежки медиатор” с място на…


ОБЩИНА РАКОВСКИ обяви свободно работно място за длъжността „Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване“

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg ОБЯВА Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист –…
„Подготовка и разработване на проекти по мерките от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“

Водено от общностите местно развитие с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ Във връзка с предстоящи…


Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на работодатели

За вас работодатели   Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и…


За вас работодатели

 Агенция по заетостта                                         Дирекция Бюро по труда – Раковски               Уведомява работодателите, че стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по Проект „Нова…