Обяви

ОБЩИНА РАКОВСКИ обяви свободно работно място за длъжността „Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване“

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg ОБЯВА Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист –…
„Подготовка и разработване на проекти по мерките от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“

Водено от общностите местно развитие с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ Във връзка с предстоящи…


Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на работодатели

За вас работодатели   Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и…


За вас работодатели

 Агенция по заетостта                                         Дирекция Бюро по труда – Раковски               Уведомява работодателите, че стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по Проект „Нова…


За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица Дирекция “Бюро по труда”-…Обява за събрание в село Шишманци

Уважаеми жители на Община Раковски, Във връзка с възникналия пожар на 02.06.2017г. на територията на площадка за събиране на отпадъци, разположена в бивш стоманолеарен завод…