Обяви

„ЖИВОТЪТ НА ЕДИН ЩЪРКЕЛ“

Детско онлайн списание „Щъркел“, ОУ „Гео Милев“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“от  европейското село на Белия щъркел – с. Белозем и Федерация на природозащитни сдружения  „Зелени Балкани“…


Бюро по труда, гр. Раковски обявява подбор за 1 работно място на позиция „младши специалист, младежки медиатор“

„Бюро по труда” Раковски обявява подбор за 1 работно място по НП „Активиране на неактивни лица” на позиция „младши специалист, младежки медиатор” с място на…


ОБЩИНА РАКОВСКИ обяви свободно работно място за длъжността „Старши специалист – Устройство на територията и териториално обслужване“

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ п.к. 4150, пл. „България” № 1, тел. 03151/2260, факс: 03151/2361, e-mail: oa@rakovski.bg ОБЯВА Свободно работно място за длъжността “ Старши специалист –…
„Подготовка и разработване на проекти по мерките от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“

Водено от общностите местно развитие с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ Във връзка с предстоящи…


Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на работодатели

За вас работодатели   Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и…


За вас работодатели

 Агенция по заетостта                                         Дирекция Бюро по труда – Раковски               Уведомява работодателите, че стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по Проект „Нова…


За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Раковски провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица Дирекция “Бюро по труда”-…