Момино село


Общинският съветник Рангел Матански ще развива социалното фермерство в България

Общинският съветник от ГЕРБ  Рангел Матански, като представител на СНЦ „Заедно за личностно развитие“ бе в Коридония, Италия в периода 15-16 ноември във връзка с…