Последни новини

Новини

ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2022 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

  В началото на 2023 година, екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2022 г. – продължи успешното изпълнение на…