Новини

През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием…


Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, създадена на…


В периода 09.12.2019 – 19.12.2019 Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ организира серия от информационни и обучителни събития в населени места на територията на общините Брезово и Братя Даскалови

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   В периода 09.12.2019 – 19.12.2019 Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“…


ВИДЕОКЛИП ЗА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС – ОБЩИНА РАКОВСКИ“

МИГ Раковски финансира проект „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес…


ОБЯВА

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. ОБЯВА Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“, Ви кани на редица информационни…


Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г. През 2019 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, действаща на територията на общините…
Сериозни мерки вземат в Раковски срещу нерегламентираното паркиране

Община Раковски предприема сериозни мерки спрямо нерегламентираното спиране и паркиране на автомобили, което затруднява движението на другите превозни средства и на пешеходците, като не на…


Започва раздаването на хранителни помощи на социално слаби

Регионалната структура на Българския червен кръст в Пловдив и екипи на Домашния социален патронаж към Община Раковски започват раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти….