Последни новини

Новини

„Местна инициативна група Раковски“ с четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 31.08.2020 г., в деня на 127 годишнината от обявяването на с. Стряма за селище с Указ № 168 от 31.08.1893 г. на Народното събрание…


ПРОЕКТ Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован Договор № 25-00-84/13.12.2019г. за Проект № НПМ-023-П2-ТО4/2019

Проект „Аз съм активен младеж в Община Раковски! #ГражданскиОбразован“  реализира дейности насочени към развитие на ключови умения и компетенции на млади хора на възраст 15-29 години….


„Местна инициативна група Раковски“ вече с трети подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 20.08.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Иванка Комитова – Председател на НЧ „Св. Св….


„Местна инициативна група Раковски“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.034-S1 „МИГ Раковски 21 Съхраняване на местната идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“

На 18.8.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Генчо Тодоров – Председател на НЧ „Просвета –…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S2 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

На 20.07.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор на сдружението, подписаха…


„Местна инициативна група Раковски“ подписа четвърти договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

      На 06.07.2020 г., председателят на Управителния съвет на сдружение „Местна инициативна група Раковски“ – Павел Гуджеров и Мария Гиева – Изпълнителен директор…


Подписан договор с Община Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

      На 26.06.2020 г. Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски и Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски подписаха договор за…


Подписан договор с Община Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

      На 26.06.2020 г. Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски и Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски подписаха договор за…


Подписан договор с Община Раковски по първи прием на процедура BG06RDNP001-19.084-S1 „МИГ Раковски 7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“

      На 26.06.2020 г. Павел Гуджеров – кмет на Община Раковски и Мария Гиева – изпълнителен директор на МИГ Раковски подписаха договор за…


Одобрен оценителен доклад по процедура по BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

      С Решение № РД 05-233 от 24.06.2020 г. на Заместник-министъра и Ръководител на управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси…