Последни новини

Новини

СНЦ „МИГ Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001–2.089 „МИГ Раковски-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.

СНЦ „МИГ Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001–2.089 „МИГ Раковски-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които…

Проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.089 „МИГ РАКОВСКИ – МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-199/ 29.11.2016 г., МИГ-Раковски публикува за предварително обсъждане проект на Условия…ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

С наближаване на края на 2019 г., екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2019 година. Ако трябва да обобщим…


ДЯДО КОЛЕДА И СНЕЖАНКА ГОСТУВАХА НА ПОСЛУШНИТЕ ДЕЦА ОТ „КЪЩАТА“ В СЕЛО БОЛЯРИНО

  С много песни, стихчета и мултимедийна презентация децата от „Къщата“ в село Болярино посрещнаха Дядо Коледа и неговата спътница Снежанка. Децата бяха нетърпеливи да…


С КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ И МНОГО ПОДАРЪЦИ „КЪЩАТА“ В СЕЛО МОМИНО СЕЛО ПОСРЕЩНА ДОБРИЯ СТАРЕЦ

Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ присъства на коледното тържество на децата от „Къщата“ в село Момино село, реализирано в изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция…


МАРИЯ ГИЕВА ПРИСЪСТВА НА КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Изпълнителният директор на МИГ Раковски Мария Гиева взе участие в комитет за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който се проведе на 19.12.2019…