Раковски


Среща-консултация на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Приключи процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група-Раковски

Сред изключително голям интерес и присъствие премина процесът на консултиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Всички предложения от присъстващите по време на…


ДА ПОДАРИМ УСМИВКА ЗА ВЕЛИКДЕН

Благотворителна кампания от Раковски през Атина до Велико Търново Албена Иванчева от гр.Раковски, която в момента живее в Атина организира благотворителна кампания за деца от…