Раковски


ОТЧЕТ НА РАБОТАТА НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РАКОВСКИ ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ

С наближаване на края на 2019 г., екипът на „Местна инициативна група Раковски“ направи равносметка за извършеното през изминалата 2019 година. Ако трябва да обобщим…


ДЯДО КОЛЕДА И СНЕЖАНКА ГОСТУВАХА НА ПОСЛУШНИТЕ ДЕЦА ОТ „КЪЩАТА“ В СЕЛО БОЛЯРИНО

  С много песни, стихчета и мултимедийна презентация децата от „Къщата“ в село Болярино посрещнаха Дядо Коледа и неговата спътница Снежанка. Децата бяха нетърпеливи да…


С КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ И МНОГО ПОДАРЪЦИ „КЪЩАТА“ В СЕЛО МОМИНО СЕЛО ПОСРЕЩНА ДОБРИЯ СТАРЕЦ

Екипът на „Местна инициативна група Раковски“ присъства на коледното тържество на децата от „Къщата“ в село Момино село, реализирано в изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция…


МАРИЯ ГИЕВА ПРИСЪСТВА НА КОМИТЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Изпълнителният директор на МИГ Раковски Мария Гиева взе участие в комитет за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие“, който се проведе на 19.12.2019…


ВИДЕОКЛИП ЗА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ В ОБЩИНА РАКОВСКИ“

МИГ Раковски финансира проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ с бенефициент Община Раковски, на стойност 190 490,51 лв. по Стратегията…


През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   През 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ планира прием…


Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ е неправителствена организация, създадена на…


В периода 09.12.2019 – 19.12.2019 Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“ организира серия от информационни и обучителни събития в населени места на територията на общините Брезово и Братя Даскалови

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-138/21.10.2016 Г.   В периода 09.12.2019 – 19.12.2019 Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови“…


ВИДЕОКЛИП ЗА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС – ОБЩИНА РАКОВСКИ“

МИГ Раковски финансира проект „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес…