Честито Рождество Хрисотво!

Хиляди вярващи се стекоха в храмовете в Раковски за да посрещнат Рождество Христово. На традиционната среднощна меса църквите бяха препълнени с усмихнати граждани, които се прегръщаха и си честитяваха Рождеството на Спасителя! Всички църкви и манастири бяха с приказна украса отговаряща на големия празник! 

Рождението на  Иисус Христос е описано в евангелията на Лука и Матей. Те разказват за родителите на Иисус – Мария и дърводелецa Йосиф, потомък на самия цар Давид. Те пътували от град Назарет към град Витлеем, родното място на съпругa. Опитали се да отседнат в странноприемница, но не могли да намерят място и били принудени да пренощуват в една пещера край града, в която по онова време пастирите затваряли своите овце. Именно в тази нощ бил роден и младенецът Иисус. 

Именно тези събития дават началото на големия празник, който днес наричаме Коледа.

Коледа е ден, който сплотява и сближава. Ден, който ни прави добри!