ДБТ Раковски набира кандидати за селскостопанска работа в чужбина

ДБТ Раковски набира кандидати за селскостопанска работа в чужбина, както следва:

  1. За Испания – селскостопански работници за бране на ягоди. Набират се жени на възраст м/у 20 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и на високите температури през пролетта в парниците.
  2. За Португалия – селскостопански работници за бране на малини. Набират се мъже и жени на възраст м/у 18 и 50 години с опит в селското стопанство, физическа пригодност и издръжливост, чисто свидетелство за съдимост. Да имат завършено минимум основно образование /8 клас/.
  3. За Португалия – ръководител/организатор на селскостопански работници. Набират се мъже и жени на възраст м/у 18 и 45 години с добра физическа пригодност и издръжливост, чисто свидетелство за съдимост. Да имат завършено минимум средно образование. Задължително е владеенето на английски, португалско или испански език (поне един от изброените).

За повече информация и записвания: Дирекция „Бюро по труда” Раковски, ет. 4, стая 2 и стая 9, тел. 03151/24 28.