Ден за размисъл преди изборите 2 в 1

 

Събота – 8 юни, е определен за ден за размисъл. 

Съгласно Изборния кодекс (ИК) 24 часа преди изборния ден, както и в изборния ден, не се допуска предизборна агитация. 

Изборният ден на 9 юни ще започне в 7:00 часа и ще продължи до 20:00 часа, като може да бъде удължен и до 21:00 часа. 

На вота „две в едно“ ще се гласува с хартия и машина, като съгласно Изборния кодекс вотът е равнозначен. Цветът на бюлетините за Народно събрание и този за европарламент ще бъде различен.  

Днес се оборудват и помещенията за гласуване със всичко необходимо – бюлетини, машини, избирателни списъци, паравани, материали в помощ на избирателите. Членовете на секционни комисии получават по график материалите .