Днес католическата църква чества паметта на свети Бенедикт, покровител на Европа

Св. Бенедикт, игумен
11 юли
Роден: ок. 480, Нурсия, Италия
Починал: 21 март 547, Монте Касино, Италия
Честване: 11 юли
Вид честване: празник
Покровител на: Европа, монаси, спелеолози, архитекти, инженери
Свети Бенедикт Нурсийски, игумен и покровител на Европа е патриархът на западното монашество. Роден в Нурсия, в Умбрия и получил образование в Рим, той започва да води отшелнически живот в региона Субиако. След периода на усамотение в Субиако, събирайки около себе си много ученици, преминава към ценобитната форма и след това се премества в Монтекасино, където основава известния манастир, който е първото седалище на монасите-бенедиктинци. Много чудеса се приписват на св. Бенедикт, брат на св. Схоластика, но най-трайното му чудо е написването на своята прочута „Regula Benedicti“, правилото на Бенедиктинския орден (Ordo Sancti Benedicti). Неговото правило, което обобщава източната монашеска традиция, като я адаптира с мъдрост и дискретност към латинския свят, отваря нов път към европейската цивилизация след упадъка на римската. В тази школа в служба на Господа, медитираното четене на Божието слово и литургичната прослава играят решаваща роля, редувайки се с ритъма на работа в интензивен климат на братско милосърдие и взаимно служене.
В пролога Бенедикт пише: „Чуй, синко, повелята на Учителя, открий сърцето си и с гоговност следвай съвета на любящия баща, за да можеш чрез смирение, да се завърнеш при Онзи, от Когото си се отчуждил заради бездушие и непокорство“. „Безделието е враг на душата” пише св. Бенедикт в Правилото. Молитвата и работата не са противопоставени, а създават симбиотична връзка. Без молитва срещата с Бог не е възможна, но монашеският живот, определен от Бенедикт като „школа в служба на Господ“, не може да пренебрегне и конкретния ангажимент. Работата е продължение на молитвата. Св. Бенедикт ни напомня, че „Господ очаква да отговаряме ежедневно с факти на неговите свети учения“.
Правилото се разпространява толкова широко навсякъде, че му спечелва титлата патриарх на западното монашество. Смята се, че е починал на 21-ви март 547 г. в Монтекасино. Два века след смъртта му вече съществуват повече от хиляда манастири, ръководени от неговото правило. Почитан е като светец от всички християнски църкви, които признават култа към светците. Папа Павел VI го провъзгласява за покровител на Европа през 1964 г. Католическата църква чества паметта му на 11-ти юли.
Свети Бенедикт, моли се за нас!