ДЯДО КОЛЕДА И СНЕЖАНКА ГОСТУВАХА НА ПОСЛУШНИТЕ ДЕЦА ОТ „КЪЩАТА“ В СЕЛО БОЛЯРИНО

 

С много песни, стихчета и мултимедийна презентация децата от „Къщата“ в село Болярино посрещнаха Дядо Коледа и неговата спътница Снежанка. Децата бяха нетърпеливи да покажат наученото през годината не само на Добрия старец, но и на многобройната публика, изпълнила зрителната зала на читалище „Христо Ботев“ в село Болярино. Не стихнаха аплодисментите от страна на родители и близки на малките артисти, много впечатлени останаха и специалните гости от Общинска Администрация Раковски – ръководителят на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ и заместник-кмет Татяна Бакова, Венцислав Чавдаров – заместник-кмет, Веселин Делипетров – секретар на МКБППМН. Изпълнителният директор на „Местна инициативна група Раковски“ Мария Гиева и Експерта по прилагане на СВОМР Веселина Канева бяха сред специално поканените на това незабравимо тържество, в което грейналите усмивки на малките участници стоплиха сърцата на всички присъстващи.

Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите в община Раковски“ на стойност 190 490, 51 лв. е финансиран от Местна инициативна група Раковски и се изпълнява от Община Раковски по подхода Водено от общностите местно развитие. „Къщите“ в село Момино село и село Болярино предоставят здравни, социални и образователни услуги на деца от 0 до 6 години, като с тях ежедневно работят педагог, социално-здравен медиатор и домакин.

Малките представители на „Къщата“ в село Болярино получиха подаръци и лакомства, както и учебни помагала, специално предоставени от МИГ Раковски и Община Раковски. На гостите децата подариха лично изработени от тях прекрасни коледни картички с персонално посвещение за мир и благоденствие.

Екипът на МИГ Раковски изказва специални благодарности към екипа на „Къщата“, както и на кмета на селото – Стефка Милиева за доброто представяне на участниците и за добрата организация на събитието. Пожелаваме им през Новата година да бъдат здрави, успешни и да имат още много поводи за гордост!