ЕКСПЕРИМЕНТ НА ЕРАТОСТЕН

Чрез оригинален опит преди 2200 г. Ератостен определя обиколката на Земята. Тази година учениците от ОУ „Христо Смирненски“ повториха неговия опит. Заедно с други 800 училища от цял свят в деня на пролетното равноденствие бяха част от едно вълнуващо международно събитие. Ползваха съвременни технологични средства като Google Earth и Stellarium, за да определят разстоянието си до Екватора и момента на зенита, когато измериха дължината на сянката на еднометрова пръчка. Чрез определени изчисления те намериха обиколката на Земята, получиха представа за фундаментален опит в науката, който популяризираха и сред съучениците си.