Елена Узунова: НЧ „Просвета 1909 г.” – с. Белозем е институция, която е основния двигател за културния живот.

Здравейте, госпожо Узунова! 1 март е Денят на самодееца и любителското художественото творчество. Честит празник!

  • Като начало Ви моля да се представите на читателите, защото съм сигурен, че работата Ви е интересна и не всеки знае какво се крие зад нея?

– Здравейте! Казвам се  Елена Узунова и работя като секретар в НЧ „Просвета 1909 г.” с. Белозем- институция, която е основния двигател за културния живот. Като всеки секретар организирам, координирам и осигурявам функционирането на администрацията на читалището и организационната връзка с художествените колективи, щатни служители и работници към читалището на документално равнище.

  • Какви събития включва културната програма на общината в село Белозем и има ли интерес от жителите на село Белозем и на тези от околните населени места.

 -Събитията, които организира и предлага читалището са разнообразни. Те включват национални празници, християнски традиции, световни дни, театрално творчество и др… Нека не забравяме, че Читалищата са институции, които изпълняват учебно-просветителски функции, самодейност и доброволчество. Именно за това се опитваме максимално да разгърнем палитра от различни видове културни и хуманни събития. За всяко  едно мероприятие си има публика, за това казваме: „Да, интерес има”!

  • Коя възрастова група е най-дейна при отбелязването на различните събития?

-Читалищата са багра от събития и дейности. Културният календар на нашия храм е пълен с възможности, които предлагат и дават път за изява на всяка на всяка една група по изкуства. Било по танци, музикални или певчески. С много гордост можем да кажем, че няма лидер във изявата на възрастовите групи. Всяка школа, всеки състав имат своите творчески моменти, концерти и изяви, които намират място за всеки един!

  • Има ли млади самодейци, които участват в културната програма на Белозем? Какво според Вас ги вдъхновява да продължават да творят именно тук?

-Под крилото и в залите на НЧ „Просвета 1909 г.”, се обучават над 100 деца от всички групи, които предлагат различни видове изкуства. Отделно младежи с които се гордеем, че изпълват свободното си време в Читалищата, знаейки че интереса за тях в тази възраст е намален. Уверяваме Ви, че всички наши ръководители са всеотдайни, амбициозни и обичащи работата си, от там предават целия този заряд на поколенията. Запазват и развиват любовта към изкуствата, предавайки на децата същата страст, които самите те притежават.

  • Как читалището привлича вниманието на по-младите към културата?

-По горе споменах , че в читалището има дейности, които представляват разнообразие от състави. По този начин всеки един припознава себе си в определен вид изкуство. Изборът е шанс за богат поток от таланти, които да немерят в себе си страстта към определена област.

  • Кое според Вас е събитието – културната кулминация в нашата община?

-Община Раковски е богата на изключително много културно-кулминационни събития. Говорейки на общинско ниво можем да разглеждаме доста такива. Но тук ще спомена няколко прекрасни събития на Белоземци и НЧ „Просвета 1909 г.”, които са еталон и символ на пролетта, фолклорните традиции и др. Говорим именно за Международния фестивал на белия щъркел и Великденската седянка. Две прекрасни и грандиозни мероприятия, които придават живот, цвят и настроение. Стараем се с годините да възраждаме, съхраняваме и учим на уважение и почит в бита, без значение дали е традиция от нашата идентичност или битовизъм и среда на живот. 

  • Пожелайте нещо на самодейците за празника им?

-Уважаеми самодейци,

Уважаеми ръководители и деятели на любителското художествено творчество,

 Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 1 март – Деня на любителското художествено творчество.

Денят на самодееца е празник на всички нас – ден на българския талант, на българския дух, на любовта към творчеството, на непресъхващия стремеж на човека към красота и съвършенство. В ден като днешния разбираме и осъзнаваме колко важен и ценен е трудът на работещите в сферата на културното и читалищното дело, за всекидневното запазване на българските традиции, бит, култура и фолклор. През годините ние самодейците от община Раковски раздаваме с любов своята дарба, труд и изкуство, за да съхраним българското духовно богатство. Гордейте се със себе си, с уменията и постиженията си. Бъдете живи и здрави, предайте своята любов към българското художествено творчество на младите, за да свети през вековете уникалната ни българска култура.