Езиковедът Тенчо Дерекювлиев: Какво е диалектът?

На 11 май в заседателната зала на Н.Ч.“Св.Св.Кирил и Методий се проведе дискусия с беседа на тема: Диалектът като етнокултура и своеобразието на павликянския говор. На дискусията присъставаха зам.кметът на общината Божидар Стрехин, учители , филолози и местни жители.

По покана на Полина Ракина гостува езиковедът Тенчо Дерекювлиев, който е преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Самият Дерекювлиев е с тракийско потекло и произхожда от малка местна общност , а именно гр.Първомай.Той анализира темата и даваше отговори на въпроси зададени от присъстващите , като разясни: Какво е диалектът? Дали е единствено вариант на езика, или е свързан с културата, обичаите, фолклора и спецификата на етноса?

Бяха засегнати и съответно разяснени основни понятия във филологията,въпроси относно локалните и функционални общности и връзката между тях, значението от териториалния говор , разликата между регионално и местно, музикалнофолклорните диалекти, които изграждат съответната фолклорна общност, връзката между човешкото тяло и танца и обединяващата роля на трапезата.  

Неговата лекция бе излючително ползотворна за местните жители, тъй като създаде един нов поглед върху традицията и говора на гр. Раковски.