Фанфарния оркестър на ОУ „Христо Смирненски“ взе участие в Националния преглед на ученическите духови и фанфарни оркестри

На 01 юни, 2024 г. Фанфарния оркестър на ОУ „Христо Смирненски“ – град Раковски, под ръководството на учителя по музика Божидар Стрехин, взе участие в Националния преглед на ученически духови и фанфарни оркестри в град Свищов.
„За нас е гордост, че възстановихме тази традиция и децата участват с огромно желание!“ Коментираха от ръководството на учебното заведение. 
 
Учениците си тръгнаха от град Свищов с Плакет, Грамота и много положителни емоции.