„Фермерско мляко“ стана на 5

Организацията на производителите „ Фермерско мляко „ отбеляза 5 години от своето създаване на работен обяд. Управителят на организацията и общински съветник в ОбС –Раковски Рангел Матански обобщи свършеното за първата петилетка и отбеляза , че 5 години са много според българските реалности за организация на производители, но те бележат само началото. Нужни са колективни усилия да се постигнат положителни резултати за индивидуалните фермери. Матански се похвали с постиженията на „ Фермерско мляко „  част , от които са 50 % увеличение на обработвана земя средно за фермер от организацията 2012/2017, 3 пъти увеличение на обработвана земя общо за организацията 2012/2017, 40 % увеличение на говедата средно за фермер от организацията 2012/2017, 2 пъти увеличение на говедата общо за организацията 2012/2017 , 50% от членовете преработват собствена суровина и изграждат къси вериги на доставки.

Реализиран е  на проект  по мярка 142 „Създаване на организации на производители от ПРСР 2007 – 2013, която е база за реализране на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020.

Проведено е първото реализирано от организация на производители изложение в България – Фермер Експо Раковски 2017, което се случи с огромната подкрепа от НСГБ и изп. директор Михаил Михайлов. След явния успех към момента има  заявка за превръщането му в традиция.

Подписан е договор за двустранно сътрудничество между Аграрен Университет-Пловдив и Фермерско мляко.

Образец за подражание в сдружаването в млечното говедовъдство. Подпомогнати в процеса на структурирани редица групи/организации на производители във всички сектори сред, които организации на производители на краве мляко – Карнобатско мляко ООД и Средец милк ООД.

Рангел Матански допълни, че  всички животни са под селекционен контрол още преди да има заявка, че ще има по-високо подпомагане за селекционни животни.

Събитието  бе уважено от Проф. Васил Николов – Председател на Селскостопанска академия, Павел Гуджеров – Кмет на Община Раковски, Георги Лесов – Председател на Общински съвет Раковски, д-р Златка Възелова – Директор на дирекция „Животновъдство“ и г-жа Полина Марина – държавен експерт от МЗХ,  д-р Камен Янков директор на ОДБХ – Пловдив, ас. д-р Светослав Карамфилов от Аграрен Университет-Пловдив, Дарина Шишкова – Председател на Сдружение Стария Балкан – Карлово, Пенко Налбантов и Атанас Къцов от  сдружение „Тракия милк“.  По този начин бе засвидетелствана подкрепа за сдружаването от отговорните институции и добри партньорски отношения със сродни организации и фермери.

„Очаквам да ме поканите на вашата 100 годишнина“ бе духовит Атанас Къцов от  сдружение „Тракия милк“   заяви, че   трябва да се гледа напред и да се търси устойчивост.

В края на тържеството  присъстващите се насладиха на ‚иновативна“ торта- пастички украсени с лика на крава и задължителната идентификация (ушна марка).

„Годишнините са повод да отбележим постигнатите резултати. За мен най-голямата полза от Фермерско мляко е това, че членуващите фермери не само оцеляха в най-тежката млечна криза, а успяха да развият своите стопанства през годините. Явно успяваме да се движим в правилната посока и силната подкрепа от отговорните институции за прилагане на политиката в земеделието и колеги от браншови съюзи днес красноречиво го показва. Забелязвам, че фермерите в България започват да разбират, че сдружаването е начина да оцелеят и да се развиват в силно конкурентния европейски пазар. В последните месеци имах удоволствието да представя ползите от работата в екип пред представители от различни сектори в земеделието. За моя радост виждам, че има ефект. Очаквания прием по мярка 9 допълнително ускорява този процес и смятам, че спокойно може да обявим изтичащата 2017г. за година на сдружаването. В заключение пожелавам на всички колеги весело посрещане на празниците и прекрасни моменти с любимите хора“, сподели Рангел Матански.