Гимназисти на професионално посещение в Индустриалната зона

По инициатива на МКБПМН към община Раковски учениците от специалност „Електромонтьор“ при ПГ „Петър Парчевич“ – град Раковски посетиха клона на „АББ“ България в Индустриалната зона на община Раковски.

Децата разгледаха „Зоната“ , в която работят около двадесет инвеститора като голяма част от тях са с международно значение. Именно тук тук през последните години са разкрити хиляди работни места, като най-радващото е, че по-голямата част от заемащите работните места са граждани на община Раковски. Чрез тази зона се овладя процеса на миграция на младите граждани към по-големия град областния център Пловдив.

„За местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е от първостепенно значение нашите подрастващи граждани да бъдат професионално ориентирани и имаме за цел да продължим да работим в тази посока.“- коментира секретарят на общинската комисия Веселин Делипетров , който придружаваше учениците.

МКБПМН изказва благодарност към ръководството на „АББ“ – България за топлия прием на учениците и за подробната лекция за процеса на производство.