График за приемните дни на председателя на ОБС-Раковски по населени места за месец октомври

02.10.2017 с. Белозем  от 10:00 – 12:00

03.10.2017 с. Чалъкови    от 09:00 – 11:00

04.10.2017 с. Шишманци от 09:00 – 11:00

05.10.2017 с. Момино село от 09:00 – 11:00

10.10.2017 с. Болярино от 09:00 – 11:00