График за приемните дни на Председателя на Общински съвет –Раковски по населени места за месец август

Дата Населено място Час
07.08.2017 г. с. Белозем от 10:00 – 12:00 ч.
08.08.2017 г. с. Стряма от 10:00 – 12:00 ч.
09.08.2017г. с. Шишманци от 10:00 – 12:00 ч.
10.08.2017 г. с. Момино село от 10:00 –12:00 ч.
11.08.2017 г. с. Болярино от 09:00 – 12:00 ч.
11.08.2017 г. с. Чалъкови от 13:00 – 15:00 ч.