Гуджеров защитава общинските бюджети пред Mинистерство на финансите

Кмета на Община Раковски в качеството си на член на управителния съвет на „Национално сдружение на общините в Република България“ взе участие в среща с Заместник-министъра на Министерство на финансите – Кирил Ананиев. Кмета Гуджеров твърдо настоя на увеличаване размера на субсидията за капиталови разходи за всички общини с 48 милиона лева. Субсидията за капиталови разходи е един от основните източници на общините за изграждане и рехабилитация на улици. Гуджеров акцентира на факта, че държавните и общински пътища са приблизително с равна дължина, като държавните пътища се финансират освен чрез винетните такси още и чрез държавния бюджет и три оперативни програми, докато общините може да разчитат на скромни постъпления от ПРСР и въпросната субсидия за капиталови разходи. Твърди бе заявено, че планираното увеличение в държавния бюджет е крайно недостатъчно.

Също приоритет за който бяха отправени настоявания е за увеличение на размера на общата изравнителна субсидия в частта и за възнаграждения на общинските служители. „Предвид предстоящото повишаването на работната заплата на 460 лв. не допустимо е все още да имаме експерти с образование и опит които да получават възнаграждение от 500 лв. за да можем да задържим качествени служители и да предлагаме качествени услуги на населението на нашите общини крайно време е да заделим средства за по-добри възнаграждения в тези институции.

Срещата приключи с уверението на Заместник-министър Ананиев, че министерството ще положи усилия за удовлетворяване на част от изложените искания.