Интервю със Силвия Шаркова – директор на детска градина „Феникс“

  • Здравейте, госпожо Шаркова! Вие сте директор на детска градина „Феникс” и най-младият директор в образователната сфера в община Раковски. Какво означава да поемеш отговорността за грижата и развитието на най-малките в най-основополагащия за тях период?

Да, навярно съм един от най-младите директори на образователна институция, но точно това ми дава стимул да се уча и усъвършенствам за постигане на благоприятна образователна среда за децата! Отговорността е много голяма и то не само във всекидневната грижа за живота и здравето на всяко дете, но и в неговото образование и развитие, които са от огромно значение в тази възраст. Аз, заедно с целия ми екип непрекъснато трябва да се развиваме, за да отговорим на потребностите на новото поколение деца по най-правилния начин.

  • Кои според вас са ключовите дейности в обучението на децата в периода до училище и съответно най-важните умения в тяхното развитие?

Периодът от детското ранно развитие до 7 годишна възраст е най-важен за изграждането на малкия човек. Тогава се полагат основите на неговия характер. Основната дейност е развиването на умения във всеки един аспект от неговата същност.

  • Кога едно дете се чувства щастливо и спокойно в детската градина?

Когато го посрещнеш с усмивка, когато го приемеш като свое и му дадеш частица от себе си, малкото дете се чувства спокойно и щастливо. С радост пристъпва прага на детската градина! А когато то е спокойно, тревожността на родителите е по-малка и самият процес на адаптация е кратък и безпроблемен.

  • Ако зависи от Вас какви промени бихте предложили в предучилищното образование в България?

Промените, които бих предложила са повече време за игра на децата при дневния им престой в детската градина. Също много нужна промяна е и допълнителен и квалифициран персонал за децата със специални образователни потребности, за да бъдат добре обгрижвани!

  • Според Вас подготвителните групи в детска градина или в училище трябва да бъдат?

Тъй като подготовката за постъпване в първи клас е много важна за всяко дете, за да се положат основите върху които да надграждат знания и умения, мисля че училищната среда би могла да допринесе за по-добри резултати. Но пък и в детските градини се дава добър старт на бъдещите първокласници!

  • Какво в повече би получило дете посещаващо детска градина от дете не посещаващо детска градина?

Би получило много, много повече! Никой не може да отрече, че по-хубава от домашната среда няма. Но детето има нужда от средата в детската градина. Тя ги учи на много, изгражда ги като самостоятелни личности, които всеки ден надграждат вече наученото!

  • Какви са основните качества на които трябва да отговаря детският учител?

За мен учителят на първо място трябва да бъде добър, който да дава любов на детето! А след това да има и правилен индивидуален подход към всяко дете, защото те са отделни личности и всяко по своему е уникално!