Изнесена сесия на ОбС Раковски в Белозем

Съветниците от Общинският съвет в Раковски вече ще провеждат своите редовни заседания в населените места на община Раковски. Първата изнесена сесия ще се проведе в края на февруари в Белозем. Целта е повече жители да имат възможността да се запознаят с работата на общинските съветници и да присъстват на обсъжданията в местния парламент.