Извънкласни дейности в гимназията в Белозем

Извънкласни дейности в ПГ "По селско стопанство" село БелоземИзвънкласни дейности в ПГ "По селско стопанство" село Белозем

Учениците от 10 A клас при ПГ „По селско стопанство“ в село Белозем са в училище и по време на ваканция. Днес те се бяха организирали заедно със своите преподаватели да засеят картофи на полето към учебното заведение. Първоначално идеята е била да се включат ученици от всички класове, които да засеят и отгледат избрана от тях селско стопанска продукция, която впоследствие да наблюдават как расте и дава реколта. Днес на полето бяха учениците от 10 A клас, който е комбиниран  с две специалности. Едната е техник на селското стопанство, а другата икономист. С полагането на физически труд възпитаниците усвояват на практика, както производството така и маркетинга на това, което учат.

По този начин те ще имат възможност в реална среда да видят процеса на производство, а след това и продажбата на продукцията. Разбира се ще има и награда за взелите участие в трудовия процес. След реализирането на продукцията и нейната продажба, със събраните средства учениците ще отидат на екскурзия, според бюджета си.

Работата ще продължи до края на ваканцията, тъй като започнатия район трябва да се довърши. Такава инициатива се провежда за първи път от години насам. Идеята я има отдавна, но сега се е стигнало до нейното реализиране.

По-долу може да видите интервю с Йосиф Стамболийски, директор на  ПГ „По селско стопанство“ в село Белозем.